CURSOS

Lo Sentimos…No tienes pase para hacer este curso.

 

Det råder stor oenighet om mekanismerna för immunförsvar och hur de kontrolleras. En hypotes är att immunceller är som ett här integrerat nervsystem i kroppen. Emellertid, flera forskare tyder på att immunsystemet fungerar som detta organ i många andra levande organismer.

Instagram
Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube